Anapanasatisutta (Majjhima Nikaya 118)

 

 

Slik har jeg hørt det.

 

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Østparken i palasset til Migaras mor. Sammen med ham var mange kjente og berømte munker, som Sariputta, Moggala, Kassapa den store og Kaccayana den store, Kotthika den store, Kappina den store, Cunda den store, Anuruddha, Revata og Ananda, samt mange andre berømte og kjente munker.

 

Ved denne anledningen underviste de eldre munkene nye munker og ga dem veiledning. Noen av de eldre munkene underviste grupper på ti nye munker. Andre underviste grupper på tjue, tretti eller førti munker. Og de nye munkene som ble undervist og veiledet av de eldre og erfarne munkene oppnådde etter hvert gode resultater.

 

Dette skjedde på helligdagen den femtende dagen i måneden etter regntidens slutt. Det ble kveld og fullmånen lyste på himmelhvelvingen. Mesteren satt ute i parken omgitt av alle munkene. Han så seg omkring i den tause forsamlingen der ikke en lyd var å høre. Så sa han:

 

– Jeg er glad for å se at dere virkelig praktiserer, munker. Jeg blir glad til sinns over å se slik praksis. Så fortsett slik, og arbeid enda hardere for å oppnå det dere ennå ikke har oppnådd, komme fram til det dere ennå ikke har kommet fram til, og for å virkeliggjøre det dere ennå ikke har virkeliggjort. Nå blir jeg værende her i Savatthi fram til lotusfestivalen i den fjerde måned, munker.

 

Munkene i distriktet fikk høre at Mesteren ville bli i byen fram til lotusfestivalen, og de vandret derfor inn til Savatthi for å se ham. Dette førte til enda mer undervisning og veiledning blant munkene. Noen av de eldre munkene underviste grupper på ti nye munker. Andre underviste grupper på tjue, tretti eller førti munker. Og de nye munkene som ble undervist og veiledet av de eldre og erfarne munkene oppnådde etter hvert gode resultater.

 

På lotusfestivalens fullmånenatt satt Mesteren ute i parken omgitt av alle munkene. Han så seg omkring i den tause forsamlingen der ikke en lyd var å høre. Så sa han:

– Denne forsamlingen er stille og driver ikke med tomt prat, munker. Den har nådd fram til renhetens kjerne. En slik munkeforsamling som denne fortjener respekt, heder og gaver. Den fortjener at man hilser ærbødig på den og den er en uforlignelig åker der vanlige mennesker kan så sine gaver. Og slik er denne forsamlingen at den som gir lite til disse munkene, får mye tilbake, og den som gir mer, får enda mer tilbake. Dette er en forsamling som man sjelden ser maken til her i verden. Det ville være bryet verd å slenge nistesekken på ryggen og vandre mange mil for å se denne forsamlingen, munker.

 

I denne forsamlingen finnes det munker som har nådd det høyeste stadium og tømt sinnet for negative tendenser, som har gjennomført treningen, gjort det som skulle gjøres og lagt fra seg sin byrde – munker som har nådd fram til det som er godt og som har brutt alle bindinger til videre lengsler. Her i denne forsamlingen finnes det munker som har brutt de fem bindingene som binder oss til en lavere tilværelse, som kommer til å våkne spontant og finne lindring der de er og ikke kommer til å falle tilbake fra den tilstanden. Det finnes munker her som har brutt tre bindinger, som har redusert lidenskaper, hat og forblindelse, som bare kommer til å bli gjenfødt én gang og deretter gjøre slutt på lidelsene. Her finnes også munker som har brutt de tre bindingene og gått ut i strømmen. De kommer ikke til å falle tilbake og er på sikker vei mot full oppvåkning. Slike munker finnes det her i denne forsamlingen.

 

Her i denne forsamlingen finnes det også munker som er ivrig opptatt av å praktisere oppmerksomhet på de fire hovedområdene, som er opptatt av å øve de fire formene for rett bestrebelse, de fire formene for kraftige handlinger, de fem evnene, de fem kreftene, de sju oppvåkningsfaktorene og den edle åttedelte veien. Slike munker finnes det her. Her finnes også munker som er arbeider iherdig med å øve vennlighet og medfølelse med alle levende vesener, som øver evnen til å glede seg over andres framgang og evnen til å betrakte alt med sinnsro. Her finnes også munker som øver seg i å betrakte det som er urent og i å se at alle ting er forgjengelige.

Her finnes det også munker som øver seg i å betrakte pusten med full oppmerksomhet. Hvis oppmerksomhet på pusten blir utviklet og trent flittig, munker, gir det rike frukter og gode resultater. En veltrent og velutviklet oppmerksomhet på pusten vil perfeksjonere oppmerksomheten på de fire hovedområdene. En veltrent og velutviklet oppmerksomhet på de fire hovedområdene vil perfeksjonere de sju oppvåkningsfaktorene. Sju veltrente og velutviklede oppvåkningsfaktorer vil gjøre visdommen og frigjøringen fullkommen.

 

Og hvordan skal oppmerksomheten på pusten trenes og utvikles for å gi rike frukter og gode resultater, munker?

 

Du går ut i skogen, under et tre eller i enerom og setter deg ned med korslagte bein. Du holder kroppen rak og fester oppmerksomheten framfor deg. Så retter du oppmerksomheten mot innånding og utånding.

 

Hvis du foretar en lang innånding, merker du deg: Jeg foretar en lang innånding.

Hvis du foretar en lang utånding, merker du deg: Jeg foretar en lang utånding.

Hvis du foretar en kort innånding, merker du deg: Jeg foretar en kort innånding.

Hvis du foretar en kort utånding, merker du deg: Jeg foretar en kort utånding.

 

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg hele pusteprosessen.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, lar jeg kroppens enkeltfaktorer falle til ro.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg glede.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg lykke.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg følelser og sinnsstemninger.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, lar jeg følelser og sinnsstemninger falle til ro.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, observerer jeg sinnet.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet oppleve glede.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet bli konsentrert.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, lar jeg sinnet bli fritt.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan alt er i forandring.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, ser jeg at ingenting er bryet verdt å holde fast på.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan alt tar slutt.

Du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn, ser jeg hvordan jeg kan slippe taket.

 

Slik skal oppmerksomheten på pusten trenes og utvikles for å gi rike frukter og gode resultater, munker.

 

Og hvordan skal oppmerksomhet på pusten trenes og utvikles for å perfeksjonere oppmerksomheten på de fire hovedområdene, munker?

Når du foretar en lang innånding og merker deg dette idet det skjer, når foretar en lang utånding og merker deg dette idet det skjer, når du foretar en kort innånding og merker deg dette idet det skjer, når du foretar en kort utånding og merker deg dette idet det skjer, når du observerer hele kroppen mens du puster ut og inn og merker deg dette idet det skjer, og når du lar kroppens enkeltfaktorer falle til ro mens du puster ut og inn og merker deg dette idet det skjer, – da har du gitt slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. For det sier jeg, munker, at pusten hører med til kroppen. Derfor betrakter du kroppen som kropp mens du trener slik, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, – uten attrå eller motvilje overfor verden.

 

Når du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg glede, – og slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg lykke, – og slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg følelser og sinnsstemninger, – og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg følelser og sinnsstemninger falle til ro,– da har du gitt slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. For det sier jeg, munker, at omhyggelig observasjon av pusten hører med til følelsene. Derfor betrakter du følelsene som følelser mens du trener slik, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, – uten attrå eller motvilje overfor verden.

 

Når du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn observerer jeg sinnet, – og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet oppleve glede, – og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet bli konsentrert, – og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg sinnet bli fritt, – da har du gitt slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter sinnet som sinn, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. For det sier jeg, munker, at den som mangler oppmerksomhet og klar forståelse, kan ikke praktisere oppmerksomhet på pusten. Derfor betrakter du sinnet som sinn mens du trener slik, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, – uten attrå eller motvilje overfor verden.

 

Når du trener deg slik: Mens jeg puster ut og inn ser jeg hvordan alt er i forandring, – og slik: Mens jeg puster ut og inn ser jeg at ingenting er bryet verdt å holde fast på, – og slik: Mens jeg puster ut og inn ser jeg hvordan alt tar slutt, – og slik: Mens jeg puster ut og inn ser jeg hvordan jeg kan slippe taket,– da har du gitt slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du ser hvordan attrå og motvilje overfor verden blir borte, betrakter du det hele med fullkommen likevekt i sinnet. Derfor betrakter du fenomenene som fenomener mens du trener slik, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, – uten attrå eller motvilje overfor verden.

 

Slik skal oppmerksomhet på pusten trenes og utvikles for å perfeksjonere oppmerksomheten på de fire hovedområdene, munker.

Og hvordan skal oppmerksomhet på de fire hovedområdene trenes og utvikles for å perfeksjonere de sju oppvåkningsfaktorene, munker?

Når du gir slipp på attrå og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, nettopp da, i det øyeblikket, er oppmerksomheten fast og du blir ikke distrahert. Og i det øyeblikk oppmerksomheten er fast og du ikke blir distrahert, begynner oppmerksomheten å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler oppmerksomheten seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når oppmerksomheten sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

Når du har etablert denne oppmerksomheten, begynner du å utforske de fenomenene som du observerer. Du undersøker dem, studerer dem og utsetter dem for en gjennomtrengende og intelligent analyse. Og i det øyeblikk du oppmerksomhet utforsker, undersøker og studerer fenomenene og utsetter dem for en gjennomtrengende og intelligent analyse, da begynner utforskning av fenomenene å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler utforskning av fenomenene seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når utforskning av fenomenene sin fullkommengjørelse i deg.

 

Når du utforsker de fenomener som du observerer, når du undersøker dem, studerer dem og utsetter dem for en gjennomtrengende og intelligent analyse, da oppstår pågangsmot og energi i deg. Og i det øyeblikket du utforsker fenomenene med pågangsmot og energi, da begynner energi å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler energien seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når energien sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

Når du føler du har energi, oppstår det en glede som ikke har noe med materielle faktorer å gjøre. Og i det øyeblikket din energiske innsats gir deg glede, da begynner gleden å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler gleden seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når gleden sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

Når du har indre glede, får du fred i kropp og sinn. Og i det øyeblikket din indre glede gir deg fred i kropp og sinn, begynner denne indre fred å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler den indre fred seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når den indre fred sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

Når du opplever denne fred og lykke, blir tanken din konsentrert. Og i det øyeblikket din indre fred og lykke gjør tanken din konsentrert, begynner denne konsentrasjonen å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler konsentrasjonen seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når konsentrasjonen sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

Med en slik konsentrert tanke er det lett å betrakte det hele med likevekt i sinnet. Og i det øyeblikket denne konsentrerte tanken gjør det lett å betrakte det hele med likevekt i sinnet, begynner denne sinnslikevekten å bli en oppvåkningsfaktor for deg, da utvikler sinnslikevekten seg som oppvåkningsfaktor i deg, og da når sinnslikevekten sin fullkommengjørelse som oppvåkningsfaktor i deg.

 

På samme måte trener du de sju oppvåkningsfaktorene med utgangspunkt i betraktningen av følelsene som følelser, betraktningen av tankene som tanker og betraktningen av fenomenene som fenomener.

 

Slik kan oppmerksomhet på de fire hovedområdene trenes og utvikles for å perfeksjonere de sju oppvåkningsfaktorene, munker.

 

Og hvordan skal de sju oppvåkningsfaktorene trenes og utvikles for å gjøre visdommen og frigjøringen fullkommen, munker?

 

Baser treningen av oppmerksomhet som oppvåkningsfaktor på ensomhet, baser den på lidenskapsløshet, baser den på avslutning, så vil den føre til at du blir fri. Baser likedan treningen av de andre oppvåkningsfaktorene: – utforskning av fenomenene, energi, glede, konsentrasjon og sinnslikevekt på ensomhet, baser den på lidenskapsløshet, baser den på avslutning, så vil den føre til at du blir fri.

 

Slik kan de sju oppvåkningsfaktorene trenes og utvikles for å gjøre visdommen og frigjøringen fullkommen, munker.

 

Slik talte mesteren, og glade til sinns tok munkene imot mesterens ord.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright @ 2003, Kåre A. Lie. All rights reserved.