Buddha stiller kritiske spørsmål til de gudetroende

 

Hvis Gud er hele verdens herre

og skaper av alt liv,

hvorfor har han da gitt

verden så mye sorg?

Hvorfor har han ikke skapt

hele verden lykkelig?

 

Hvis Gud er hele verdens herre

og skaper av alt liv,

hvorfor har han da skapt

så mye svik, urett, løgn

og bedrag i verden?

 

Hvis Gud er hele verdens herre

og skaper av alt liv,

da er denne herren ond

når han skapte urett der hvor

han kunne ha skapt rettferdighet.

 

Jataka 6, 208, vers 936–38

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright @ 2002, Kåre A. Lie. All rights reserved.