Milindapañha 25

 

 

Kong Milinda het egentlig Menandros. Han var en gresk konge som kom østover som en følge av Alexanders erobringer, og han etablerte et rike i det nordvestlige India. Boken Milindapañha forteller om et møte og en filosofisk samtale mellom kong Milinda og buddhistmunken Nagasena.

 

 

Kong Milinda gikk bort og hilste høflig på munken Nagasena og satte seg ned ved siden av ham. Nagasena hilste like høflig igjen, og kongen ble glad for å se det.

 

"Hva heter du? Hvilket navn er du kjent under?" spurte kongen.

 

"Jeg heter Nagasena, herre konge. Mine venner og kolleger kjenner meg som Nagasena. Men uansett om mine foreldre hadde kalt meg Nagasena, Surasena, Virasena eller Sihasena, så ville det i alle tilfeller bare ha vært et navn, en konvensjonell betegnelse. For noen person finnes det ikke her."

 

"Hør på det, dere fem hundre grekere og åtti tusen munker," utbrøt kongen. "Nagasena sier at det ikke er noen person her! Skal vi godta noe slikt?"

 

"Hvis det altså ikke finnes noen person her," fortsatte kongen, henvendt til Nagasena, "hvem er det da som gir dere kapper, mat, boliger og medisiner? Hvem er det som mottar gavene? Hvem er det som vokter moralen, som mediterer, som når fram til nirvanas frukter? Hvem er det som dreper, stjeler, begår sanselige overtredelser, lyver, drikker seg full og gjør alt mulig av gale ting. Da er det altså ingen som gjør godt eller vondt eller får andre til å gjøre det. Det finnes ingen gode eller onde handlinger som bærer frukt. Hvis noen dreper deg, så finnes det ingen morder, Nagasena. Og du har ingen lærer og du er aldri blitt ordinert. Og når du sier at dine venner og kolleger kaller deg Nagasena, hva er det da egentlig som er Nagasena? Er det kanskje håret ditt som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Er det neglene dine som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Er det tennene, huden, kjøttet, senene, knoklene, innvollene dine som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Er det den ytre formen som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Er det følelsene, sanseinntrykkene, handlingsimpulsene eller bevisstheten eller alle disse tingene til sammen som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Er det da noe utenom form, følelser, sanseinntrykk, handlingsimpulser og bevissthet som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Samme hvordan jeg spør, så kan jeg visst ikke finne noen Nagasena. Er det da bare navnet Nagasena som er Nagasena?"

 

"Nei, herre konge."

 

"Så hvem er da denne Nagasena? Du har altså løyet for meg. Det finnes ingen Nagasena!"

 

"Men si meg, herre konge," sa Nagasena, "kom du hit til fots eller kom du kjørende?"

 

"Jeg kom i vogn."

 

"Hvis du kom i vogn, kan du sikkert vise meg vogna. Si meg, er det vognstanga som er vogna?"

 

"Nei, Nagasena?"

 

"Er det akselen som er vogna?"

 

"Nei."

 

"Er det hjulene som er vogna?"

 

"Nei."

 

"Er det vognkarmen, åket, tømmene eller pisken som er vogna?"

 

"Nei."

 

"Men er det vognstang, aksel, hjul, vognkarm, åk, tømmer og pisken til sammen som er vogna?"

 

"Nei."

 

"Er det kanskje noe utenom alt dette som er vogna?"

 

"Nei, Nagasena."

 

"Samme hvordan jeg spør, så kan jeg visst ikke finne noen vogn. Er det da bare ordet vogn som er vogna?"

 

"Nei."

 

"Så hva er da denne vogna for noe? Du har altså løyet for meg. Det finnes ikke noen vogn, herre konge! Og så du som er den mektigste kongen i hele India! Hvem er du redd for, siden du lyver slik for meg?"

 

Og Nagasena vendte seg mot forsamlingen og sa med høy røst:

 

"Hør på det, dere fem hundre grekere og åtti tusen munker! Kong Milinda sier han er kommet hit med vogn. Men når jeg spør ham, kan han ikke vise til noen vogn. Skal vi godta noe slikt?"

 

Da brøt de fem hundre grekerne ut i applaus for Nagasena og ropte:

 

"Svar ham nå, herre konge, om du kan!"

 

Kong Milinda vendte seg mot Nagasena og sa:

 

"Jeg lyver ikke, Nagasena. På grunn av vognstanga, hjulene og alle de andre delene kaller vi det bare for vogn. Det er bare et navn, det er bare en konvensjonell betegnelse."

 

"Bra. Du forstår deg på vogner, herre konge. Men det er med Nagasena som med vogna. På grunn av hår, negler, hud og så videre kaller vi det bare for Nagasena. Det er bare et navn, det er bare en konvensjonell betegnelse. Men i egentlig forstand finnes det ikke noen person her."

 

"Utmerket, Nagasena, utmerket! Du har gitt et glimrende svar, og hvis Buddha selv hadde vært her, ville han ha applaudert og rost svarene dine!"

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright @ 2002, Kåre A. Lie. All rights reserved.