av Rongzompa

 

 

Det fins mange avhandlinger om dzogchen-tradisjonen, men dens fundamentale mening kan sammenfattes i fire punkter: bodhicitta-naturen, kvalitetene til denne naturen, faktorene som forhindrer dens tilstedeværelse, og oppnå dens uavbrutte tilstedeværelse. Ved å forstå dens kvaliteter og faktorene som forhindrer dens tilstedeværelse, forstår en automatisk dens natur; når en forstår dens kvaliteter oppløses faktorene som forhindrer dens tilstedeværelse. Selv om andre tekster ikke forklarer den med disse ordene og bruker disse fire punkter direkte, så vil de heller ikke være i motsetning til disse.

 

Med hensyn til det første punktet, naturen til bodhicitta, så er alle ytre og indre levende og livløse fenomener bodhicitta som ikke kan reduseres til dualisme. Ettersom de er naturen til den fundamentale essensen av renhet og fullkommenhet, er de den opprinnelige tilstanden av opplysthet: en naturlig perfeksjon som ikke kommer fra anstrengelse og som ikke kan realiseres ved å korrigere én selv eller bruke botemidler fra en åndelig retning.

 

Med hensyn til det andre punktet, kvalitetene til bodhicitta, vil ikke engang ordet "stein" finnes på en øy av gull, for alt er av gull. På samme måte eksisterer verken ordene "samsara", "lavere tilstander", eller andre ting vi ser på som defekter i universets helhet av ytre og indre fenomener. Alt skinner som en besmykkelse av Samantabhadras kontinuerlige energi, og det er dette som er egenskapen til opplysthetens tilstand.

 

Det tredje punktet, faktorene som forhindrer dens tilstedeværelse, refererer til alle syn og måter å oppføre seg på, fra de verdslige ikke-buddhistiske veier som fullstendig misforstår og feiltolker den sanne tilstand, til de som følger lavere buddhistisk lære. Disse faktorer er delt inn i tretti fundamentale typer.

 

Med hensyn til det fjerde punktet, måten bodhicitta gjøres kontinuerlig, vil praktiserende som er utstyrt med høyere kapasitet realisere den suverene oppmerksomhet, som er en naturlige og ekte tilstand av absolutt perfeksjon, og vedbli i fullstendig likevekt i denne tilstanden.

 

Dzogchen har her blitt uttrykt på en enkel og grov måte, men i virkeligheten er den like subtil og dyp som rommet. I motsetning forklares den lavere lære med et subtilt og detaljert språk, men den forblir ujevn og grov, som en haug av støv. Dette er årsaken til at dzogchen krever et åpent, dypt og subtilt sinn.

 

© Aksel Sogstad

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.