av Patrul Rinpoche

 

 

Namo sarva jnaya guruve!

 

Jeg hyller den som innehar mandalaen av sann perfeksjon – med alle de seirendes grenseløse egenskaper uten unntak – Den allvitende guru som modige regjerer alle de seirende.

 

Tilværelsens opprinnelige grunn som fundamentalt rom, er rommet (long) av perfekte egenskaper. For deg har fenomenene oppløst seg i sin sanne natur i kjødet av suveren (chen) tomhet. I den stor ansamlingen (rabjam) av din visdom, vet du med nøyaktighet alt som kan vites. Allvitende guru, du er den som vet alt.

 

Å høre selv et bruddstykke av ett enkelt ord av de ypperlige og forklarende belæringene til denne tilfluktens herre leder til at den betingede eksistensens struktur sønderrives. For ikke å snakke om den som lytter til og kontemplerer over alle hans arbeider og belæringer.

 

Gjennom kraften av deres meditative stabilitet, som gir mot og andre egenskaper, utfører de seirende og deres åndelig følge alle edle og verdige dåder gjennom sine forskjellige emanerte former, både som åndelige avanserte og ganske vanlige vesener.

 

Denne opphøyde nirmanakaya, denne allvitende mester, beskyttet således vesener i degenererte tider ved å bruke metodene til en seirende, og forsikret at læren om vajrahjerteessensen ble opplyst av serier av instruksjoner om den høyeste tilnærming som gir frihet når den høres.

 

Den fullstendige rene nektar av de ypperlige og forklarende belæringer til denne perfekte buddha, den allvitende guru, er slik at bare en ku med tenner i overmunnen[*] ville feile i å forstå denne opphøyde overføringen av dharma, ord som er talte fra Buddhas lepper.

 

Fryd dere, alle med heldig skjebne! Innse med visshet at denne mesteren er en buddha. Det er ingen forskjell på å studere de fremragende belæringer til Den allvitende guru og å møte Buddha.

 

De større og mindre tegn på Vismannens fysiske fullkommenhet er som nektar for øynene og vekker de tre aspekter av tillit i sinnene til de heldige. Men ordene i disse ypperlige belæringene er også en kunstnerisk manifestasjon av nirmanakaya. Det finnes ikke noe bedre enn dette for å nære ens tillit.

 

Lærerens melodiøse toner er som nektar for ørene, og vekker opphøyet kunnskap i sinnene til de heldige. Men setningene i disse ypperlige og forklarende belæringer og også nektar før ørene. Det finnes ikke deres like for å nære ens kunnskap.

 

Velsignelsen til Den seirende er som nektar for hjertet, som åpenbarer sannheten i sinnene til de heldige. Men den opphøyde betydningen av disse ypperlige og forklarende belæringer er også nektar for hjertet. Det finnes ikke noe bedre enn dem for å nære ens opplevelse av tidløs bevissthet.

 

Å studere disse arbeidene, som er velsignet med kraften av hans fullstendige frigjorte sinn av meditativ fordypning, vil uten unntak vekke opplevelsen av fenomenenes sanne natur i ens sinn. De kan umiddelbart åpenbare den opplyste hensikt av opprinnelig renhet, og er derfor uforlignelige i å bryte ned ens vanlige oppfatninger.

 

Spillet av disse ordene er selve manifestasjonen av Løven av Shakyaene. Setningene de danner er talen til Den allvitende guru. Betydningen de bærer er sinnet til alle de seirende. Å holde disse ypperlige arbeider er å holde sugataer.

 

Nå som vi er i den siste perioden av den femhundreår lange syklusen med belæringer, har Buddha selv vitnet om det faktum at formene som denne mesterens tale tar – det fremviste spillet av hans ypperlige tale – legemliggjør Lærerens faktiske tilstedeværelse.

 

Disse ypperlige forklaringene av opphøyet mening – De syv skatter og andre verker – representerer hele læren, dharmaen som leder til buddhatilstand i ett liv. Hvem ville benekte at disse nektardråpene, denne dype veien, er ordene til en allvitende guru?

 

Spontan tilstedeværelse er gjennomtrengt av egenskaper som er særdeles omfattende, mens opprinnelig renhet er gjennomtrengt med dypsindigheten til fundamentalt rom. Den opprinnelige enheten av disse er den høyeste tilnærming, læren av vajrahjerteessensen. Hva kunne eksistere ved siden av denne hemmeligheten, det oppvåknede sinnet til de seirende?

 

Vismannens kropp er vakker, som et fjell av gull. Selv om det er usedvanelig å skue rupakaya, så åpenbarer den høyeste tilnærming fenomenenes ubeskrivelige natur; dette er i sannhet den heldige skjebne å skue dharmakaya.

 

Alt Beskytteren kom til å forstå mens han satt under bodhi-treet, og all sannhet som er sett av de seirendes arvinger – den uusigelige og endelige mening – åpenbares gjennom virkningsfulle metoder med et enkelt ord fra den ypperlige og forklarende lære til Den allvitende guru.

 

Dzogchen er den fullstendige perfeksjonen av alle ting som medvirker til oppvåkning, og er uten unntak positiv av natur. Den er et monument av alle seirendes dharmakaya. Det finnes ikke noe bedre fokus for fortjeneste enn dette.

 

Dzogchen åpenbarer det som både er vidt og dypt, alle de ufattelige og opphøyde egenskapene som det refereres til i alle Vismannens belæringer. Slike kvaliteter har denne tilnærmingen, som åpenbarer fenomenenes vide og dype natur i all sin nakenhet.

 

Derfor er lykken til de som bare hører et enkelt ord av disse tekstene, og de som husker dem, leser dem og setter dem ut i praksis, tilsvarende en som hører, husker og praktiserer alle den seirendes belæringer; den resulterende fortjenesten er den samme.

 

Den endelige betydningen av de åttifire tusen samlingene av læren er med sikkerhet inneholdt i bevissthetens sfære. Hvorfor skulle da ikke denne betydningen ikke være inneholdt i et enkelt vers av disse dype belæringene, da Den allvitende guruen uttrykker læren i disse ypperlige belæringene?

 

Å møte dem, selv for et øyeblikk, med et sinn som er fylt med tillit vekker en dyp higen i ens hjerte, som fjerner skodden av negative følelser på en naturlig måte. De ypperlige og forklarende belæringene til Den allvitende guru bringer frigjøring når de sees.

 

Å høre et enkelt ord forårsaker at det oppstår en uanstrengt og fredfull meditasjonstilstand i alles sinn, som fullstendig fjerner støvet av konseptuelle tanker. De ypperlige og forklarende belæringene til Den allvitende guru bringer frigjøring når det høres.

 

De har en fredfull, beroligende og mild fremtoning, som fjerner den fordervede grovheten av intellektuell pedanteri. De er den udødelige tilnærming som driver bort samsaras smerte. De ypperlige og forklarende belæringer til Den allvitende guru bringer frigjøring ved kontakt.

 

De har den herlige smaken av nektar av edel og dyp mening. Den minste smak ernærer ens ”kropp” – å lytte til, kontemplere over og meditere over belæringene – slik at den stiger opp i fundamentalt rom, fenomenenes sanne natur, som en fugl i flukt. De ypperlige og forklarende belæringer til Den allvitende guru bringer frigjøring ved smak.

 

Slik åpenbarte Den allvitende guru i ypperlige verk den fullstendige bredden av Den seirendes lære. Aldri har noen vis mester i India eller Tibet etterlatt verden en slik arv.

 

Rådene til Den allvitende guru åpner porten til den åndelige tilnærmingene som er basert på årsaksbestemthet, og leder til den klare opplevelsen av det fundamentale rommets ensartethet, som aldri innebærer årsaksbestemthet. De har aldri eksistert en annen lærd og fullbyrdet mester som har gitt slike råd.

 

Disse edle verker er som den fullt utviklede formen til en vakker guddom, med alle lemmer rikt besmykket. Sammenlignet med disse er verker av andre lærde mestere som deler av disse lemmene strødd utover.

 

Den allvitende guruens arbeider er gjort vakre av de hellige utsmykninger av edle ord og poetiske uttrykk. Deres store mening er den ungdommelige og sterke kroppen av alle Den seirendes belæringer. De bærer en krone prydet med en edel juvel – toppunktet av åndelig tilnærming. Disse edle belæringene er i sannhet som gudenes herre.

 

Trappetrinnene til den gradvise vei av åndelig tilnærming basert på årsaksbestemthet er lagt ut. Den storslagne bygningen av veien av den suverene hemmelighet er majestetisk og storslått. Det flammende toppunkt er å ankomme de fire kayaene av spontan tilstedeværelse. Disse edle verk er i sannhet som et palass av fullkommen seier.

 

Verdenen av begjær kommer fra de ti edle handlinger – fjellenes storslåtte herre. Verdenen av formløshet kommer fra meditativ fordypning – som samler skyer av fred. Verdenen av form kommer fra den edle vei – den perfekte høyeste verden. Disse edle arbeidende er i sannhet som disse tre verdener.

 

De veileder enhver som skal veiledes ifølge deres egne interesser. De forklarer klart det som skal vites i all sitt mangfold. De viker ikke fra sfæren av endelig likhet. Disse edle verker er i sannhet som en perfekt buddha.

 

De åpenbarer alle de uendelige variasjoner av åndelige veier. De beskriver de ni tilnærminger i følge den intellektuelle undersøkelsen av veiene basert på årsaksbestemthet. Forsakelse og akseptering oppløses i sfæren av direkte opplevelse av fullkommen klarhet. Disse edle verker er i sannhet både som betinget eksistens og nirvanas fred.

 

Å forstå deres betydning er veien av vajrahjerteessensen, det dype nøkkelpoenget av den hemmelige nyingtik, som er som ens hjerte. Andre verk av lærde mestere som ikke åpenbarer dette poenget er som lik som mangler dette hjertet, selv om kroppene virker å være vakre.

 

Selve realiseringens likhet, sangen av vajrahjerteessensen, er talen som åpenbarer fenomenenes sanne natur, direkte observerbar i all sin nakenhet. Å høre på utstrømningen av disse rådene selv for et øyeblikk vil usvikelig vekke den tidløse bevissthet av fullkommen klarhet i ens sinn.

 

Og dypere enn det dype er fenomenenes kostbare fundamentale rom. Det er en unik skatt av realisering, den tidløse bevissthet som er realisert av linjen av velsignelser. Disse verkene er som når en opplever den sanne dharmakaya. For de som setter dem ut i praksis, vil det ikke bli flere fødsler i betinget eksistens.

 

Kjerneinstruksjoner som dette – som åpenbarer Den allvitende guruens oppvåknede sinn, uhindret bevissthet i all sin nakenhet – er den faktiske buddhatilstand, den faktiske dharma og åndelige veiledere, hvis en føler hengivenhet til dem.

 

De er kjent som de fire innvielser, fullbyrdelsen av de dype nøkkelpoengene til klassene av tantra. Totaliteten av de fire nivåene av innvielse legemliggjøres av innvielsen i bevissthetens dynamiske energi. Dette er klart i edle verk som dette, men ikke i andre.

 

Den illusoriske formen til Den allvitende guruens regnbuekropp er ikke noe som har eksistert i fortiden og som nå er borte. Den er rett foran deg hvis du bare kunne se den. Men hvis din oppfattelse er tilslørt av konsepter, hvilken nytte ville det være selv om den stod fram?

 

Disse nøkkelpoenger av oppvåknet tale er realiseringens form. Ordene og deres underforståtte mening er gjennomsyret av velsignelsen av suveren og tidløs bevissthet. De ble overgitt som ord av sannhet til de med hengivenhet. Hvis en stoler på dem med visshet er de som guruen selv.

 

Når en har opparbeidet hengivenhet og studert og forstått ordene og deres underliggende betydning, hvordan vil ens sinn kunne vike fra den edle opplevelsen av direkte oppfattelse av fullkommen klarhet så lenge en studerer edle verker som disse?

 

Andre verk er i beste fall pedantiske, med for mange konsepter; å se til dem øker bare ens forvirrende tenkning. Men bare å høre et enkelt ord fra verkene til Den allvitende guru, som åpenbarer det som er hinsides vanlig bevissthet, er å uanstrengt oppleve meditativ fordypelse.

 

En mister seg selv i mange vanlige verker som involverer sammentrykket pedanteri; slikt fjas er meningsløst og trettende. Men verkene til Den allvitende guru gir en velbehag på den juvelbesatte trappen av fortreffelige ord og deres underliggende mening.

 

Delvis kunnskap er som fantasiene til en bevinget bie om fly rundt jorden. Dette vil aldri bli til sannhet. Men ved å nå toppen av Sumeru, vajrahjerteessensen, stiger en opp som den mest majestetiske av de store garudaer, med de ni åndelige veier klart lagt ut nedenunder.

 

Verkene til de umodne er fylt med barnslige argumenter, forfatterne er besatt av egne meninger om hva som er og ikke er slik. Men de liketil og ypperlige belæringene av Den allvitende guru reflekterer en moden intelligens som har opplevd fenomenenes ensartede natur.

 

Når du føler deg forvirret, uvitende eller i tvil, kan du konsultere disse verkene. Da vil sverdet av opphøyet kunnskap som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende verker skjære gjennom nettet av forvirring.

 

Når du svøpes inn av tåken av overdreven konseptualisering bør du konsultere disse verker, og vajraen av tidløs bevissthet som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende verker vil bryte ned murene av konsepter som er basert på forvirring.

 

Når du forstyrres av følelsesmessig smerte, konsulter disse edle verkene, og ildene av realisering som finne i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil umiddelbart fortære brenselet av negative følelser.

 

Når du distraheres av omstendigheter og fylles med anger, konsulter disse edle verkene, og den foredlede og helende nektaren som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil lindre og restituere ditt sinn med oppgivelse.

 

Når du oppholder deg i ensomhet, konsulter disse edle verkene, og den oppmuntrende forbundsfellen av bevissthet som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil tillate deg å tilbringe din tid, dager og netter, i åndelig praksis.

 

Når du føler klamring og aversjon midt i blant for mange mennesker, konsulter disse edle verkene, og den juvelbesatte trappen som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil bringe deg fred i sinnet i tilværelsens ensartede univers.

 

Når de er besatt med konsepter av intellektuell spekulasjon, konsulter disse edle verkene, og nøkkelen av virkningsfulle metoder som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil løslate deg fra lenkene av å tro på tingenes tilsynelatende sannhet.

 

Når din meditasjon blir forhindret av slapphet, opprømthet eller sløvhet, konsulter disse edle verkene, og kjerneinstruksjonene på nøkkelpoengene som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil vekke en ypperlig og feilfri tilstand av fredfull meditativ fordypelse i deg.

 

Når du trues av sykdom og lidelse, konsulter disse edle verkene, og filosofens stein (som forvandler metall til gull) som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil transformere negative omstendigheter til støtte.

 

Når din realisering – bevissthetens dynamiske energi – intensifieres, konsulter disse edle verkene, og de berikende nøkkelpoengene som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil direkte introdusere deg til likhet i dharmakayas univers.

 

Når det oppstår tilfeldige meditative opplevelser, konsulter disse edle verkene, og den spontane vajra-sangen som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil forårsake at naturlig opptreden blomstrer i en tilstand fri for fiksering.

 

Når du føler deg ukontrollert opptatt med sanseopplevelser og personlig rikdom, konsulter disse verkene, og påfuglen (som nyter å spise gift) som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil tillate deg å nyte hva du enn ønsker å smykke deg med, i en tilstand fri for fiksering.

 

Når du føler deg viktig, fanget på de dualistiske hornene av håp og frykt, konsulter disse edle verkene, og metoden for å skjære igjennom maraene som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil skjenke deg selvtillit til å glede deg i naturlig opptreden.

 

Når du tingeliggjør i en tilstand som er rotfestet i forvirring, konsulter disse edle verkene, og magikerens råd som finnes i Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer vil fjerne virvaret av å ta ting for å være så solide og virkelige.

 

Den allvitendes ypperlige og forklarende belæringer, som en skattkiste med juveler, er i sannhet en uvurderlig juvelkrans av egenskaper. Jeg mangler selvsikkerheten til å rettferdiggjøre dem, så hvordan skulle jeg kunne formidle alt det er å si om dem?

 

I utallige verdener tjener disse prisverdige arbeidende som en basis for de hellige åndelige råd til de seirende og deres lærde følge. De er i sannhet virkningsfeltet til den mest presise og skarpsindigste innsikt.

 

I de lærdes lekne verden, som er som himmelrommet, er jeg, en person med vanlig intelligens, som en bevinget bie som summer denne gledespris i haven av disse ypperlige og forklarende belæringer. Føl også glede, dere heldige som deler min hensikt. Drikk søt nektar fra disse blomster igjen og igjen. Følg meg i hymner av lovord og du vil oppnå en uutømmelig visshet.

 

Fortjenesten av å ta på seg denne edle oppgave er som en sky av det som i sannhet er prisverdig. Jeg dediserer den, ikke slik at vi vil forbli i to ytterligheter – å forsøke å oppnå fred i samsara eller finne et verdslig mål i nirvana – men slik at vi kan oppfylle den opplyste hensikt til de seirende og deres følge.

 

Når jeg tenker på visdommen til helten Manjushri, med farger som skumringens glød og som stråler med prakten av de større og mindre merker på perfeksjon, streber jeg etter å følge hans eksempel, uten falskt håp, og dedisere fortjeneste fullstendig ved å gi slipp på det vanlige sinn som tillegger ting en tilsynelatende sannhet.

 

Videre ber jeg om at jeg må nå terskelen til rikdommen av virkningsfulle metoder for å bringe vesener til åndelig modenhet og frigjøring, som er skjenket av Den allvitende og linjen, og at min tiggerbolle av trefoldig tro aldri må tømmes, slik at jeg vil ha den heldige skjebne av å se på guruen og linjen som den mest ydmyke blant dem.

 

Når betinget eksistens og nirvanas fred enn blandes i en tilstand av likhet, blir samsaras bunnskrapt, og en oppstår i vasekroppen. All samsara og nirvana er uten unntak tilværelsens eget univers. Måtte vi blandes med den opplyste hensikt til Den allvitende guru!

 

 

 

Oversatt til norsk fra A marvelous garland of rare germs, Nyoshul Khenpo.

 

[*] Patrul Rinpoche brukt ofte folkelige uttrykk for å illustrere sine poenger

 

© Aksel Sogstad

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.