Khenpo Sangpo Rinpoche

 

 

Innvielse, eller kraftoverføring, hører til den tantriske tradisjonen av buddhisme.

Chö-praksis er en praksis innenfor den utvidede, den mellomliggende og den forenklede versjonen av prajnaparamita.

Alle instruksjoner i hele læren av prajnaparamita som ble gitt av Buddha er inneholdt i chö-praksisen.

 

 

Machic Labdrön

 

 

Chö stammer fra den store tibetanske kvinnelige mesteren Machik Lapdrön (den ene mor). Machik Lapdrön ble profetert ved navn av Buddha i sutraen som skiller rent fra urent. Buddha forutsa også hennes navn, Lapkyi Dronma (Lapdrön) i den tantriske læren, og sa at hun ville bli en lærer og en emanasjon av moderen av transcendental visdom. Drolma betyr fakkel - fakkelen fra Lap. Hun ble også profetert av den store indiske mester Padmasambhava som en emanasjon av Yeshe Sogyal. I de fleste sutraer og tantriske belæringer til Buddha blir hennes store åndelige oppnåelse nevnt.

 

Chö-praksisen som kommer fra den store moderen Machik Lapdron har blir overført gjennom tre linjer; sutralinjen, tantralinjen og den kombinerte sutra- og tantralinjen.

 

Sutralinjen i chö kan ledes tilbake til Buddha Shakyamuni - den historiske Buddha som videreførte den til bodhisattva Manjushri. Fra han ble linjen gradvis overført til store mestere Nagarjuna og Arya Deva.

 

Kilden til den tantriske chö-praksisen kan ledes tilbake til den store moderen prajnaparamita. Den store moderen prajnaparamita overførte den til sambhogakaya Buddha Vajrasattva, som overførte den til den kvinnelige nirmanakaya buddha Grønne Tara, som overførte den til Machik Lapdrön.

 

Linjen som bærer elementer fra både sutra og tantra kan ledes tilbake til bodhisattva Manjushri som overførte den til Arya Tara. Arya Tara overførte den til den store kvinnelige indiske mester kjent som Sukasiddhi. Hun overførte den til hoveddisippelen til Nagarjuna, Arya Deva. Endelig ble den overført til Padampa Sangye, som brakte linjen til Tibet hvor Sönam Lama mottok innvielse og overførte den til den store moderen Machik Lapdrön.

 

Grunnen til at vi forklarer hvordan overføringen foregikk er å vise at denne læren ikke er noe som er funnet opp av et uopplyst individ. For å praktisere chö-instruksjonene i følge tantra må en innvies i mandalaen av chö-praksis. Siden chö-praksisen som vil bli gitt her er unionen av sutrisk og tantrisk chö-praksis, så er det nødvendig på innvielse. Innvielsen som vil bli gitt nå er kroppslig, verbal og mental. Din kropp innvies i kroppen til guddommen. Innvielsen av dharma blir gitt ditt sinn. Innvielsen av mantra blir gitt din tale.

 

Deltagerne bør være gode beholdere for å motta denne innvielsen. En god beholder er et renset sinn som er klart til å motta innvielsens velsignelse. Du er en beholder. Nektaren som vil bli helt ned i beholderen er innvielsens velsignelse, men hvis beholderen er knust eller uren, så vil hva som enn helles i bli forurenset. Hvis en skal motta innvielse ved å være en passende beholder, er det essensielt å rense ens sinn.

 

Anskuelsen i chö er tomhet. Handlingen i chö er en ukonvensjonell handling som utføres på basis av å være fri for håp, frykt og nøling. Stemmen til chö uttales som prajnaparamita-mantraet:

OM GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE BODHI SOHA.

 

En mediterer på chö-instruksjonene for å løsne grepet om den sanne eksistensen av et selv eller ego. Alle aspekter av dharma er i stand til å skjære gjennom egoet, men chö-teknikken gir en unik måte å gjøre dette på. Vi vil nå begynne innvielsen.

 

Rinpoche ber

 

Vennligst gjenta tilfluktsbønnen ved å folde hendene over hjertet og se for deg at de holder en lotusblomst.

 

Rinpoche leder tilfluktsbønnen

 

Vi har nå tatt tilflukt i Buddha, dharma og sangha, og til dharmakaya, sambhogakaya og nirmanakaya. Vi skal nå resitere et vers for å generere det altruistiske sinn av bodhicitta. Tenk samtidig over hvordan tidligere mestere har gjort dette på samme måte.

 

Rinpoche leder bønnen.

 

Forberedelsen til innvielsen er nå ferdig, og jeg skal gi selve innvielsen. Machig Lapdron sa følgende om denne praksisen: "Din bevissthet skal være avslappet, men verken for anspent eller for avslappet". Når vi kan bringe vårt sinn til en slik avslappet tilstand av avkobling, kan vi oppnå anskuelsen av tomhet.

 

Når dharmainnvielsen blir gitt til sinnene deres, skal vi praktisere phowa som åpner opp rommet. For å utføre visualiseringen av phowa-praksis skal du stå oppreist og plassere hendene dine på toppen av hodet. Tenke deg at kroppen din er som en ballong fylt med luft. Visualiser så en liten ball av hvitt lys, en bindu, under din venstre fot og en rød bindu under din høyre fot. Vi vil be til mesterene i linjen av chö-praksisen og den store mor Machik Lapdron.

 

Rinpoche leder bønnen.

 

Oppretthold din visualisering og følelsen av at din kropp er tom mens jeg resiterer den følgende bønnen. Be til Machik Lapdron om at du vil greie å utføre chö-praksisen.

 

Rinpoche utfører det melodiøse chö-ritualet av å skjære igjennom.

 

Visualiser at de to hvite og røde lysballene gradvis beveger seg oppover gjennom dine ben, møtes i det hemmelige chakraet, hvor de blandes og blir på størrelsen med et egg. Det beveger seg gradvis oppover gjennom ditt navle-chakra og ditt hjerte-chakra inn i krone-chakraen. Ettersom det beveger seg oppover forlater det krone-chakraet. Når disse binduene forlater toppen av hodet skal en være forsiktig så en ikke produserer tilknytning til kroppen. Forsøk å overfør din bevissthet ut i rommet uten noen referansepunkter når jeg sier "phe!". Tenk deg at din bevissthet forlater krone-chakraet og går inn i rommet, og forbli ganske enkelt i denne referanseløse sinnstilstanden.

 

Phe!

 

Din bevissthet har gått inn i rommet. Levende vesener gjennomstrømmer alt rom. Hvor det finnes rom, finnes også dharmakaya.

 

Ta ned hendene. Det kan hende du er litt sliten, men dette vil lette dine forstyrrende følelser. Forsøk å vedbli uten konseptuelle tanker og følelser. Dere kan sitte ned.

 

I sutra-læren som ble gitt av Buddha er slik phowa-praksis "samadhien som ser høyborgen av rommet", "samadhien som omhyller rommets totalitet" og "rommets essens". Hvis du kan meditere på denne måte, så er dette kjent som den suverene meditasjonen på anskuelsen.

 

Hvis slik meditasjon er for vanskelig for nybegynnere kan en bytte på med å trekke tilbake bevissthetens energi inn i kroppen. Dette renser hindringer som kommer fra å holde fast ved materielle objekter. Visualiser deg i form av den store Machik Lapdron. Tillatt når ditt sinn å hvile et kort øyeblikk i sinnstilstanden som ikke kjenner tidligere eller fremtidige tanker...

 

Phe!

 

Dette fullfører innvielsen av dharma på våre sinn. Når kommer innvielsen av guddommen på vår kropp. Denne initieringen blir gjort gjennom mediet av torma (rituell kake). Du burde visualisere tormaen, the store prajnaparamita og Machik Lapdron som uatskillelige.

 

Rinpoche ber.

 

Ved dette punkt skal du visualisere hvitt lys som kommer fra pannen fra den store mor Machik Lapdron og når din panne. Dette renser alle fysiske og karmiske hindringer som du har laget.

 

Rinpoche leder bønner som ender med prajnaparamitamantraet;
OM GATE GATE PARA GATE PARASAM GATE BODHI SO HA
utfører mandalaofring.

 

Ved dette punkt skal du visualisere en rød AH-stavelse ved strupe-chakraen til Machik Lapdrön. Den gir ut rødt lys som treffer ditt strupe-chakra og renser alle negative hindringer du har laget med talen. Se for deg at du har mottatt taleinnvielsen til Machik Lapdron.

 

Fra den blå frøstavelsen HUNG i hjerte-chakraet til Machik Lapdrön stråler et blått lys som treffer ditt eget hjerte-chakra og renser alle hindrende krefter du har laget med ditt sinn. Vi skal se for oss at vi har mottatt sinnsinnvielsen til Machik Lapdrön.

Ved dette punkt, visualiser din kropp, tale og sinn som uatskillelige fra kroppen, talen og sinnet til Machik Lapdrön.

 

Gjennom praksisen av chö arbeider vi for å knytte opp knutene på våre energikanaler. Vi gjør dette ved å synge chö-bønner med vakre melodier, og forsøker å kultivere et sinn som er fritt for klynging til virkeligheten. Dette fullfører innvielsen. Vi konkluderer seremonien med bønner for dedisering av fortjeneste. Jeg ønsker dere alle lykke til med praksisen av å skjære igjennom egoet ved å praktisere chö.

 

Chö-praksisen, sammen med instruksjonene i chö-praksisen og den talte overføringen av chö-praksis er opprettholdt meget vel i det klosteret jeg kommer fra. Dzogchen-akademiet er vel kjent over hele Tibet. Tusenvis av munker studerer der. Men når det kommer til å gi innvielser i chö-praksisen, inviterer de en lama fra mitt kloster for å gi belæringer på chö. Takk skal dere ha.

 

Oslo, juni 2005

 

 © Samye Buddhist Center - All rights reserve

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.